Contributie lidmaatschap per kalender jaar 2023:

Lidmaatschap per jaar: €20,00.
Gezinslidmaatschap (op hetzelfde adres): €10,00 p.p.
Lidmaatschap ingegaan na 1 juli: €10,00.

Inschrijfgeld (éénmalig): €5,00.

Rekening:
IBAN: NL73 INGB 0001783603 t.n.v. KC Nijmegen e.o. Noviomagum.
BIC/SWIFT: INGB NL 2A

Aanmelden:
Via het inschrijfformulier lidmaatschap PDF. Zie ook pagina Inschrijfformulieren.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Via het inschrijfformulier geeft u toestemming voor de jaarlijkse incasso.


Afmelden:
Schriftelijke opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden voor 1 december van het lopende jaar.

Contactpersoon: Bianca van Leth,   tel: 0613155455 (na 18:00 uur bereikbaar !!)