Contributie lidmaatschap per kalender jaar 2024:

Lidmaatschap per jaar: €22,50.
Gezinslidmaatschap (op hetzelfde adres): €12,50 p.p.
Lidmaatschap ingegaan na 1 juli: resp. €11,25 / €6,25

Inschrijfgeld (éénmalig): €5,00, ook als het lidmaatschap na 1 juli ingaat.

Rekening:
IBAN: NL73 INGB 0001783603 t.n.v. KC Nijmegen e.o. Noviomagum.
BIC/SWIFT: INGB NL 2A

Aanmelden:
Via het inschrijfformulier lidmaatschap PDF. Zie ook pagina Inschrijfformulieren.
Het lidmaatschap wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en wordt jaarlijks automatisch verlengd. Via het inschrijfformulier geeft u toestemming voor de jaarlijkse incasso.

Afmelden:
Schriftelijke opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden voor 1 december van het lopende jaar.


Contactpersoon: Bianca van Leth,   tel: 0613155455 (na 18:00 uur bereikbaar !!)

Indien u gegevens stuurt geeft u aan kennis genomen te hebben van ons privacyverklaring.